2008. Kiffer sa race

Moi-même, ça m'a sciée, ce flegme.

bob:51580 source:4005